ASiakaskokemus ja laatu

Laatu on aistittavissa siitä, että asioista pidetään huolta

Suomen Radiologikeskuksessa koko henkilöstön yhteinen asia on pitää huolta potilaasta ja hänen terveydestään, laatu syntyy myös hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Palautetta saamme päivittäisissä asiakaskohtaamisissa. Kaikki pääsevät vaikuttamaan.

Pyrimme jokapäiväisessä työssämme ottamaan asiakkaan yksilönä huomioon ohjaamisessa, valmistelemisessa tutkimuksiin ja toimenpiteisiin sekä diagnoosia kuullessa. Tuemme ja kerromme diagnoosista ja jatkohoidosta ymmärrettävästi sekä empaattisesti.

Haluamme että jokainen asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi ja huomioiduksi tarvitsemallaan tavalla. Päivittäin teemme asiat tiimissä, jotta asiakkaan hoitopolku sujuu saumattomasti.

”Oli iloinen yllätys miten hyvää palvelua sain.”

”Ei jäänyt oloa, että olisi vaivaksi, niin kuin välillä muualla käydessä tulee.”

”Jäi hyvä ja varma fiilis, että kaikki on kunnossa.”

Päivitämme tietojärjestelmiämme säännöllisesti ja potilastietojärjestelmämme on kokonaan sähköinen. Sähköisen järjestelmämme avulla henkilökuntamme pystyy pyytämään toista mielipidettä tarvittaessa hetkessä. Toimitusjohtaja on itse alalla aktiivisesti toimiva ja yli 20 vuotisen  kokemuksen alalla omaava Radiologi Jari Juola. Toimitusjohtajamme tekee lausunnoistamme aktiivisesti laaduntarkkailua ja toimii myös kaikissa toimipisteissämme itse työntekijänä.

Toiminnassa otamme huomioon myös viranomaisten ohjeet ja lait. Teknisessä laadunvarmistuksessa ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntija palveluissa teemme yhteistyötä Fyse Oy:n kanssa. Ulkoisissa auditoinneissa teemme yhteistyötä Labquality Oy:n kanssa.

Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja he päivittävät sekä pitävät yllä taitojaan säännöllisesti lisäkoulutuksen avulla. Henkilökuntamme arvioi jatkuvasti omaa työtään. Arvioinnin avulla kehitämme tuottamaamme palveluita sekä toimintatapoja säännöllisesti pyrkien parantamaan toimintaamme jatkuvasti.

Avoimet työpaikat

Röntgenhoitaja | Espoo

Rönthenhoitaja | Kajaani

Rönthenhoitaja | Kajaani

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close