BILDTAGNING AV HÖG KVALITET FRÅN ETT FINSKT FAMILJEFÖRETAG

ALLA RADIOLOGISKA TJÄNSTER FRÅN ETT STÄLLE

Radiologikeskus är ett till 100% Finskägt företag som erbjuder tjänster både till slutkunder och till professionella aktörer på området. Vi erbjuder radiologiska tjänster, högkompetenta medarbetare samt de mest spännande lediga tjänsterna i branschen. Läs mer och kontakta oss!

Kunder

Vi erbjuder radiologiska tjänster i hela landet, både på våra egna mottagningar och via andra vårdgivare. Dessutom åker vår Mobila Mammografi runt i Finland på daglig basis och erbjuder radiologiska tjänster och mammografi.

Hälsovårdsenheter

Vi förser över 70 hälsovårdsenheter i offentlig och privat sektor med radiologisk arbetskraft. Våra fjärrtjänster erbjuder kostnadseffektiva och pålitliga teleradiologiska undersökningar.

Dessutom åker vår Mobila Undersökningstjänst runt i Finland och dess kontrakterade kommuner året runt.

Arbeta med oss!

Vi söker ständigt nya radiologer, röntgensjuksköterskor och andra professionella vårdgivare. Skicka din ansökan till rekry@radiologikeskus.fi så återkommer vi till dig!

ERBJUDANDEN

Se vad vi kan erbjuda på radiologi-mottagningen närmast dig!

Ultraljudsundersökning av bröst i Helsingfors

€154
100
  • Giltig på enheten i Helsinfors
  • Erbjudandet gäller till den 30 juni

Ultraljudundersökning
i Helsingfors

€262
100
  • Giltig på enheten i Helsinfors
  • Erbjudandet gäller till den 30 juni

MOBIL MAMMOGRAFI - BILDTAGNINGSTJÄNSTER NÄRA DIG

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close