Bokningar

VAR VILL DU BOKA TID?

Mammografiscreenings

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00
tel. 044 414 4000

Helsingfors Mammografiakeskus

• Mammografiscreenings
• Mammografiundersökningar
• Ultraljud
• Stereotaktisk provtagning

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00
tel. 044 414 4000

Riihimäki

• Mammografiscreenings
• Mammografiundersökningar
• Ultraljud

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00
tel. 044 414 4000

Mikkeli

• Mammografiscreenings
• Mammografiundersökningar
• Ultraljud

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00
tel. 044 414 4000

Kajana

• Röntgen
• Mammografiundersökningar
• Mammografiscreenings
• Ultraljud

Mötet är öppet mån-tors 8.00-15.30
fre 8.00-13.30
tel. 044 974 9369

Distansmottagning

• Remisser

Mötet är öppet mån-fre 8.00-18.00
tel. 044 414 4000