Stereotaktisk provtagning

Stereotaktisk provtagning

Stereotaktisk provtagning betyder provtagning av mycket små förändringar i forskning och diagnostik av bröstcancer, med hjälp av en stereotaktisk anordning för att underlätta. Denna typ av provtagning används ofta när förändringen inte skiljer sig åt i ultraljudsbilden.