Q&A

VANLIGA FRÅGOR OM MAMMOGRAFI

Ja, det går bra. Undersökningen skadar inte implantaten. Microcalcs syns tydligare vid mammografi än vid ultraljud, och mammografi rekommenderas därför även för kvinnor med implantat.

Efter att man har fyllt 40 år rekommenderas mammografi vart annat år. Innan dess bör besök bokas om symtom uppstår, såsom ihållande smärta eller märkbara knölar. Fördelarna med undersökningen och behandlingen har kliniskt påvisats i omfattande studier.

Om du känner en knöl i bröstet ska du inte tveka att boka en undersökning, även om du nyligen har varit på en. En liten del av diagnostiserad bröstcancer växer ovanligt snabbt. En normal tidsperiod mellan undersökningarna är ett år om bröstcancer finns i familjen, och annars två år. Tack vare denna verksamhetsmodell är risken att upptäcka bröstcancer vid undersökning av en kvinna över 40 år ca 1/200. En mammografiundersökning utgör i sig en risk för bröstcancer på grund av strålning, men risken är endast 1/13 000, så behandlingens positiva sidor överväger klart de negativa.

Ja, det går bra. Det går att ta en snedbild av bröstet, beroende på hur mycket vävnad som finns kvar. Bildtagningen kan kompletteras med ett ultraljud.

Ja. Du kan komma på undersökning samtidigt som cancerkontrollen pågår – särskilt om symtom uppstår. Upprepade strålningsundersökningar bör undvikas innan sexmånadersperioden har passerat, om inga symtom finns.

Mängden strålning är ganska liten, och risken för bröstcancer är endast 1/13 000. Chansen att hitta befintlig cancer under undersökningen är betydligt större.

Det blir ett visst tryck på bröstet, vilket består under undersökningen. Trycket ökar möjligheten att upptäcka cancer i den vävnad som undersöks. Trycket kan kännas obehagligt, men bildtagningsprocessen går ganska snabbt.

En pacemaker stör inte bildtagningen vid mammografi.

Vanligtvis ja, och om inte så kan bildtagning istället ske med ultraljud.

Om symtom har uppstått eller om du ska fylla 40 år. Därefter vart annat år.

Om vi upptäcker något som kräver ytterligare behandling kommer våra läkare att skriva en remiss till den allmänna sjukvårdens sjukhusavdelning. Behandlingar och kontroller hanteras av sjukhuset.

Mammografi kostar mellan 160 och 200 euro.

Mammografi kräver ingen förberedelse.

Tervekirje skickas med post inom två veckor efter undersökningen. Om ett förtydligande av bildtagningen krävs ringer vi för att boka ett besök till dig för ett förtydligande ultraljud.

Mammografi tar 5 till 10 minuter.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close