Tietosuoja

Tietosuoja

Potilasasiakirjat

Potilastiedot ovat salassapidettäviä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13 § ”Potilaslaki”) terveydenhuollon ammattihenkilöillä sekä muulla henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus- ja muita potilastietoja.

Potilasasiakirjan tilaaminen

Mikäli haluat potilasasiakirjat tai tutkimuskuvat itsellesi täytä oheinen Potilasasiakirjapyyntö ja toimita se Radiologikeskuksen röntgenpisteeseen. Tiedot voidaan hakea röngenpisteestä tai vaihtoehtoisesti ne voidaan toimittaa postitse.

Potilastietojen tarkastaminen

Sinulla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu terveydenhuollon rekisteriin ja mihin tietojasi on luovutettu. (HetiL 28 § 3 mom). Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja on talletettu Radiologikeskuksen potilasrekisteriin, täytä oheinen potilastietojen tarkastuspyyntö ja toimita röngenpisteeseen. Henkilökunta tarkastaa henkilöllisyytesi ja antaa tiedot kirjallisesti. 

Lokitietojen tarkastaminen

Mikäli epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit tehdä lokitietojen tarkastuspyynnön röntgenpisteestä saatavalla lomakkeella. Toivomme, että perustelet pyynnön mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Tiedostot ja lomakkeet

Tietosuojaseloste

Tarkastuspyyntö

Asiakirjan tilaus

SIVUJEN KÄYTTÖTIEDOT JA EVÄSTEET

 
Mitä ovat evästeet ja mihin niitä käytetään?

Yhtiön sivustolla käytetään työkaluja, jotka hyödyntävät evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteen selaimeen käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla. Evästeitä hyödyntäen Yhtiö kehittää verkkosivustoa, parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja kehittää sivuston toimivuutta paremmaksi. Yhtiö hyödyntää evästeitä myös markkinointitarkoituksiin kohdentaakseen käyttäjälle kiinnostavaa sisältöä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan Yhtiön mainoksia voi nähdä verkossa eri toimijoiden sivuilla myös muuten. Lisäksi evästeet mahdollistavat esimerkiksi sen, että verkkosivusto muistaa selaimen kieliasetukset, sekä käyttäjän lukemat sisällöt, jolloin Yhtiö voi tarjota niihin liittyvää sisältöä.

Mitä tietoja yhtiö kerää?

Yhtiö tallentaa evästeiden avulla muun muassa käyttäjän IP-osoitteen, selain- ja laitetyypin, käynnin kellonajan, vieraillut sivut, verkko-osoitteen, josta käyttäjä on tullut verkkosivustolle sekä palvelimen, jolta käyttäjä on tullut verkkosivustolle. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla Yhtiö ei tunnista käyttäjiä.

Kolmannet osapuolet

Yhtiön verkkopalveluissa on käytössä kolmansien osapuolien, kuten sosiaalisen median palveluiden ja mittauspalveluiden evästeitä.

Esimerkkejä käyttämistämme kolmansien osapuolien palveluista:

Facebook
Facebookin mittauksella seuraamme mainonnan toimivuutta, arvioimme sisältöjemme kiinnostavuutta ja kehitämme käyttäjäkokemusta.

Google Analytics
Google Analytics on sivustoillamme käytetty verkkoanalytiikkapalvelu, jonka avulla seuraamme kävijämääriä ja kävijöiden käyttäytymistä. Google Analyticsin avulla kehitämme verkkosivustojemme käyttäjäkokemusta.

Hotjar
Hotjar on analytiikka- ja mittaustyökalu, jonka rakentamien lämpökarttoja avulla pystymme havainnollistamaan käyttäjien tekemiä klikkauksia, sivulla vietettyä aikaa ja sivustolla liikkumista. Työkalun avulla pystymme parantamaan palveluiden käytettävyyttä.

Tawk.to
Tawk.ton tuottaman chat-työkalun avulla palvelemme käyttäjiemme entistä tehokkaammin ja paremmin.

Kuinka evästeiden käytön voi kieltää ja evästeisiin liittyvät tiedot poistaa?

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Yhtiön tarjoamien verkkosivujen toimivuudelle, eikä Yhtiö siten takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Yhtiö säilyttää verkkoseurannan evästevalintojasi lähtökohtaisesti kuuden kuukauden ajan.

Muutokset

Yhtiö pidättää oikeudet muuttaa evästekäytäntöjään.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Yhtiön www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.