Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Potilasasiakirjat

Patientinformation är konfidentiell (avsnitt 13 i lagen om patientstatus och rättigheter (785/1992) ”Patientlagen”) Hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal har tystnadsplikt när det gäller all information som erhålls i samband med patientvård. Patientjournaler avser patientjournaler, forskning och annan patientdata som genereras i organisationen, genomförandet och övervakningen av patientvården.

2. Potilasasiakirjan tilaaminen

Om du vill ha patientdokument eller undersökningsbilder för dig själv, fyll i den bifogade patientdokumentförfrågan och skicka in den till Radiologikeskus röntgenenheten. Informationen kan hämtas från röntgenheten eller alternativt kan den skickas per post.

3. Potilastietojen tarkastaminen

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att kontrollera vilken information om dig som har lagrats i vårdregistret och var din information har lämnats ut. (Avsnitt 28.3 i HetiL). Om du vill veta vilken information om dig som har lagrats i Radiologikeskus patientregister, fyll i bifogad begäran för att kontrollera patientinformationen och skicka den till röntgenpunkten. Personalen kommer att verifiera din identitet och tillhandahålla informationen skriftligt. 

4. Lokitietojen tarkastaminen

Om du misstänker missbruk av din patientinformation kan du begära en granskning av logginformationen med hjälp av formuläret som finns tillgängligt från röntgenenheten. Vi hoppas att du kommer att motivera begäran så mycket detaljerat som möjligt.

5. Tiedostot ja lomakkeet

Sekretesspolicy

Begäran om verifiering

Dokumentorder

Evästekäytäntö

Region EU är inte aktiverad för cookie-statement.

Käyttöehdot

Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 5.1.2022
 

1. Esittely

Nämä ehdot koskevat tätä verkkosivustoa ja meidän toimintaamme liittyviä liiketoimia tuotteet ja palvelut. Sinua voivat sitoa suhteeseesi liittyvät lisäsopimukset kanssamme tai mistä tahansa meiltä saamistasi tuotteista tai palveluista. Jos säännöksiä lisä
sopimukset ovat ristiriidassa näiden Ehtojen ehtojen kanssa, näiden lisäehtojen kanssa sopimukset hallitsevat ja hallitsevat.
 

2. Sidonta

Rekisteröitymällä tälle verkkosivustolle, käyttämällä tätä verkkosivustoa tai muuten käyttämällä sitä, hyväksyt täten sitoutuneen siihen näillä alla esitetyillä ehdoilla. Pelkästään tämän sivuston käyttö tarkoittaa näiden ehtojen tunteminen ja hyväksyminen. Joissakin erityistapauksissa voimme pyytää myös sinua nimenomaisesti suostumaan.
 

3. Immateriaalioikeudet

Me tai lisenssinantajamme omistamme ja hallitsemme kaikkia tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia
verkkosivustolla ja datassa, tiedoissa ja muissa resursseissa, jotka näytetään tai jotka ovat käytettävissä nettisivuilla.
 
3.1 Kaikki oikeudet pidätetään
 
Ellei tietty sisältö toisin määrää, sinulle ei myönnetä lisenssiä tai muita oikeuksia tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- tai muiden immateriaalioikeuksien alaisina. Tämä tarkoittaa, että sinä ei käytä, kopioi, toista, esitä, näytä, levitä, upota mihinkään sähköiseen tietovälineeseen, muuttaa, kääntää, purkaa, siirtää, ladata, lähettää, kaupallistaa, myydä, markkinoida tai kaupallistaa tämän verkkosivuston resursseja missä tahansa muodossa ilman kirjallista lupaamme, paitsi ja vain siltä osin kuin pakottavassa laissa (esim oikeus lainata).
 

4. Kolmannen osapuolen omaisuus

Sivustomme voi sisältää hyperlinkkejä tai muita viittauksia toisen osapuolen verkkosivustoille. Emme valvoa tai tarkastella muiden osapuolten verkkosivustojen sisältöä, joihin tästä linkitetään verkkosivusto. Muiden verkkosivustojen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan soveltuvia sääntöjä näiden kolmansien osapuolten ehdot. Esitetyt mielipiteet tai aiheesta esitetty materiaali emme välttämättä jaa tai tue näitä verkkosivustoja. Emme ole vastuussa mistään näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Otat kaikki riskit liittyy näiden verkkosivustojen ja niihin liittyvien kolmannen osapuolen palvelujen käyttöön. Emme ottaa vastuun kaikista menetyksistä tai vahingoista millä tahansa tavalla, riippumatta siitä, ne aiheuttivat, jotka johtuvat henkilötietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille.
 

5. Vastuullinen käyttö

Vierailemalla verkkosivuillamme hyväksyt sen käytön vain aiottuun tarkoitukseen ja sen sallimiin tarkoituksiin näitä ehtoja, mahdollisia lisäsopimuksia kanssamme sekä sovellettavia lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä verkkokäytäntöjä ja alan ohjeita. Et saa käyttää verkkosivustoamme tai palveluitamme käyttää, julkaista tai jakaa materiaalia, joka koostuu haitallisesta tietokoneesta (tai on linkitetty siihen). Ohjelmisto; käyttää verkkosivustoltamme kerättyjä tietoja mihin tahansa suoramarkkinointitoimintaan tai suorittaa mitään järjestelmällinen tai automatisoitu tiedonkeruu verkkosivustollamme tai siihen liittyen. Osallistuminen mihin tahansa toimintaan, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa verkkosivustolle tai häiritsee sivuston suorituskyky, saatavuus tai saavutettavuus on ehdottomasti kielletty.
 

6. Idean jättäminen

Älä lähetä ideoita, keksintöjä, teoksia tai muita tietoja, joita voi olla piti omaa immateriaaliomaisuuttasi, jonka haluaisit esitellä meille, ellei meillä ole allekirjoitti ensin immateriaalioikeuksia koskevan sopimuksen tai salassapitosopimuksen. Jos paljastat sen meille ilman tällaista kirjallista sopimusta, annat meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomainen, rojaltivapaa lisenssi käyttää, jäljentää, tallentaa, mukauttaa, julkaista, kääntää ja jakaa sisältöäsi missä tahansa olemassa olevassa tai tulevassa mediassa.
 

7. Käytön lopettaminen

Voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa muuttaa tai lopettaa pääsyn, väliaikaisesti tai pysyvästi, verkkosivusto tai jokin sen palvelu. Hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle sellaisista muutoksista, käyttöoikeutesi keskeyttämisestä tai lopettamisesta tai verkkosivuston tai minkä tahansa sisällön käyttöä, jonka olet saattanut jakaa verkkosivustolla. Et tule olemaan oikeutettu mihin tahansa korvaukseen tai muuhun maksuun, vaikka tietyt ominaisuudet, asetukset ja/tai mikä tahansa sisältö, jonka olet lähettänyt tai johon olet alkanut luottaa, katoaa pysyvästi. Et saa kiertää tai ohittaa tai yrittää kiertää tai ohittaa kaikki pääsynrajoitustoimenpiteet meidän nettisivumme.
 

8. Takuut ja vastuu

Mikään tässä osiossa ei rajoita tai sulje pois lain edellyttämää takuuta laitonta rajoittaa tai sulkea pois. Tämä verkkosivusto ja kaikki sen sisältö tarjotaan osoitteessa ”sellaisenaan” ja ”sellaisena kuin saatavilla” ja saattaa sisältää epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Me kiistämme nimenomaisesti kaikki takuut, olivatpa ne nimenomaisia tai oletettuja, saatavuudesta, sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Emme takaa, että: tämä verkkosivusto tai sisältömme täyttää vaatimukset; tämä verkkosivusto on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi.
 
Mikään tällä sivustolla ei muodosta tai sen ole tarkoitus muodostaa oikeudellista, taloudellista tai lääketieteellistä neuvontaa minkäänlaista. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä asianmukaiseen ammattilaiseen. Seuraavia tämän pykälän säännöksiä sovelletaan suurimmassa sallimassa laajuudessa sovellettavaa lakia, eikä se rajoita tai sulje pois vastuutamme mistään sellaisesta asiasta, jota se tekisi olla laitonta tai laitonta, jotta voimme rajoittaa tai sulkea pois vastuumme. Emme ole missään tapauksessa vastuussa
kaikki välittömät tai välilliset vahingot (mukaan lukien vahingot, jotka aiheutuvat voiton tai tulon menetyksestä, menetyksestä tai
tietojen, ohjelmiston tai tietokannan vioittuminen tai omaisuuden tai datan menetys tai vahinko). Sinulle tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle, jotka johtuvat pääsystäsi verkkosivustollemme tai sen käytöstä. Ellei lisäsopimuksissa nimenomaisesti toisin mainita, suurin vastuumme sinulle kaikista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivustosta tai tuotteista tai palveluista tai liittyvät niihin markkinoidaan tai myydään verkkosivuston kautta riippumatta siitä, millaista oikeustoimia määrätään vastuu (joko sopimus, pääoma, huolimattomuus, aiottu toiminta, vahingonkorvausvelvollisuus tai muu) tulee olemaan rajoitettu kokonaishintaan, jonka maksoit meille ostaaksesi tällaisia tuotteita tai palveluita tai käyttääksesi niitä verkkosivusto. Tällainen rajoitus koskee kaikkia vaatimuksiasi, toimiasi ja syitäsi kaikenlaista ja luonteista toimintaa.
 

9. Yksityisyys

Päästäksesi verkkosivustoomme ja/tai palveluihimme, saatat joutua antamaan tiettyjä tietoja itsestäsi osana rekisteröintiprosessia. Hyväksyt, että kaikki antamasi tiedot on aina tarkka, oikea ja ajan tasalla.
 

10. Vientirajoitukset / Lainmukaisuus

Pääsy verkkosivustolle alueilta tai maista, joissa sisältö tai osto sivustolla myytävät tuotteet tai palvelut ovat laittomia, on kielletty. Et saa käyttää tätä verkkosivustoa Suomen vientilakien ja -määräysten rikkomiseen.
 

11. Tehtävä

Et saa luovuttaa, siirtää tai tehdä alihankintana mitään näistä johtuvista oikeuksistasi ja/tai velvollisuuksistasi ehdot, kokonaan tai osittain, mille tahansa kolmannelle osapuolelle ilman meidän etukäteen kirjallista tietoa suostumus. Kaikki väitetyt tämän kohdan vastaiset toimeksiannot ovat mitättömiä.
 

12. Näiden ehtojen rikkominen

Rajoittamatta muita näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiamme, jos rikot niitä Säännöt ja ehdot millään tavalla, voimme ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joita katsomme aiheelliseksi käsitellä rikkomuksen kanssa, mukaan lukien pääsysi verkkosivustolle väliaikaisesti tai pysyvästi keskeyttäminen, ottaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi ja pyytää häntä estämään pääsysi verkkosivustolle, ja/tai aloittaa oikeustoimia sinua vastaan.
 

13. Korvaus

Sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään meidät vaarattomina kaikista vaateista ja niitä vastaan, vastuut, vahingot, tappiot ja kulut, jotka liittyvät näiden ehtojen rikkomiseen ja ehdot ja sovellettavat lait, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyysoikeudet. Sinä korvaat meille viipymättä vahingot, tappiot, kustannukset ja kulut, jotka liittyvät tai syntyvät sellaisista väitteistä.
 

14. Luopuminen

Näiden ehtojen ja muiden ehtojen täytäntöönpanon laiminlyönti Sopimusta tai irtisanomismahdollisuuden käyttämättä jättämistä ei pidetä luopumisena tällaisia ehtoja, eivätkä ne vaikuta näiden käyttöehtojen tai minkään muunkaan pätevyyteen Sopimus tai jokin sen osa tai oikeus sen jälkeen panna täytäntöön jokainen määräys.
 

15. Kieli

Näitä ehtoja tulkitaan ja tulkitaan yksinomaan suomeksi. Kaikki ilmoitukset ja kirjeenvaihto kirjoitetaan yksinomaan tällä kielellä.
 

16. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot sekä tietosuojaselosteemme ja evästekäytäntömme muodostavat koko sinun ja Suomen Radiologikeskus Oy:n välistä käyttöäsi koskevan sopimuksen tämä sivusto.
 

17. Näiden ehtojen päivittäminen

Saatamme päivittää näitä käyttöehtoja ajoittain. Tarkista säännöllisesti nämä käyttöehdot muutosten tai päivitysten varalta. Ilmoitettu päivämäärä näiden käyttöehtojen alussa on viimeisin tarkistuspäivä. Muutokset näihin ehtoihin astuvat voimaan, kun tällaiset muutokset on julkaistu tällä verkkosivulla. Jatka tämän verkkosivuston käyttöä muutosten tai päivitysten lähettämisen jälkeen harkittu ilmoitus hyväksymisestäsi noudattaa näitä ehtoja ja sitoudut niihin.
 

18. Lain ja toimivallan valinta

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiaan liittyvät kiistat nämä ehdot ovat Suomen tuomioistuinten toimivallan alaisia. Jos mitään tuomioistuin tai muu viranomainen katsoo näiden ehtojen osan tai kohdan olevan pätemätön ja/tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain mukaan, kyseistä osaa tai säännöstä muutetaan, poistetaan ja/tai pannaan täytäntöön suurimmassa sallitussa laajuudessa, jotta toteutuu tarkoitus näitä ehtoja. Muut säännökset eivät vaikuta.
 

19. Yhteystiedot

Tämän sivuston omistaa ja ylläpitää Suomen Radiologikeskus Oy.
Voit ottaa meihin yhteyttä koskien näitä ehtoja meidän kauttamme yhteydenottosivulta.