Ett företag med över 25 års erfarenhet

STARK BRANSCHKUNSKAP SOM EN HÖRNSTEN I ALL VERKSAMHET

Jari Juola ja ultraäänilaite

Suomen Radiolgikeskus är till 100% privatägt av sina finska ägare. Som ett litet företag investerar vi i hög kvalitet och personlig kundtjänst.

Vi är ett finskt företag som specialiserat sig inom radiologi. Vi har varit verksamma inom vården i över 25 år vilket har gett oss ett starkt, professionellt nätverk på sjukhus och vårdcentraler. Vår djupgående kunskap inom våra kärnområden stärker den ständiga verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Allt började 1994 då Jari Juola, en läkare på en vårdcentral, bestämde sig för att specialisera sig inom radiologi, och såg ett ökande behov av undersökning och behandling till följd av läkarbrist. Vi har mött detta behov genom att skapa vår egen verksamhetsmodell med radiologbemanning, mobila bildtagningsenheter, våra egna mottagningar på nya vårdcentraler samt fjärrradiologi och jourtjänster. Vi hanterar helgjour för flera sjukhus och undersökning av omkring 40 000 finnar.