Ett företag med över 25 års erfarenhet

STARK BRANSCHKUNSKAP SOM EN HÖRNSTEN I ALL VERKSAMHET

Jari Juola ja ultraäänilaite

Suomen Radiolgikeskus är till 100% privatägt av sina finska ägare. Som ett litet företag investerar vi i hög kvalitet och personlig kundtjänst.

Vi är ett finskt företag som specialiserat sig inom radiologi. Vi har varit verksamma inom vården i över 25 år vilket har gett oss ett starkt, professionellt nätverk på sjukhus och vårdcentraler. Vår djupgående kunskap inom våra kärnområden stärker den ständiga verksamhets- och kvalitetsutvecklingen.

Toimintamme alkoi 1994 Jari Juolan päätöksestä erikoistua radiologiaan ja samalla hän näki lääkäripulan aiheuttaman hoidon sekä tutkimusten tarpeen lisääntymisen. Tavoitteena on taata hoidon saatavuus kaikille.

Hoidon saatavuuden tarpeeseen olemme vastanneet kehittämällä oman toimintamallin, jossa on hyödynnetty vuokraradiologeja, liikkuvia kuvausyksiköitä (seulontamammografia), omia yksiköitä uusien lääkärikeskusten yhteyteen ja etäradiologiaa sekä etäpäivystystä. Huolehdimme useiden sairaaloiden viikonloppupäivystyksistä ja noin 40.000 suomalaisen seulontakuvauksista.