VÄRDERINGAR, MISSION OCH VISION

VI GÖR ETT MENINGSFULLT ARBETE MED ETT STORT HJÄRTA I ENLIGHET MED VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar är:

Med hög kvalitet

Högkvalitativt expertarbete med stort hjärta

Omtänksamt

Vi tar hand om våra kunder och personal

Ansvarsfullt

Vi gör vårt arbete enligt överenskommelse och tar ansvar

Gemom att utveckla

Vi gör ett imponerande arbete med ständig utveckling – lönsamt och konkurrenskraftigt

Vår mission är meningsfullt arbete. Vi genomförar imaging- och hälsovårds integrerade tjänster med professionalism, hög kvalitet och flexibilitet

Vår vision är att vara en innovativ, pålitlig och eftertraktad partner för imagingtjänster för våra kunder och intressenter.

Våra tjänster uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Målet med vår verksamhet är att främja våra kunders välbefinnande och hälsa samt att producera tjänster av allt högre kvalitet. Kunden beaktas – serveras, alltid personligen och individuellt.

I ansvarsfull kundservice arbetar vi etiskt, transparent och tar hänsyn till människors speciella behov och begränsningar. Det viktigaste för oss är nöjda kunder

Det var en bra och säker känsla, att allt är bra.

Det var en trevlig överraskning hur bra service jag fick.

Det var ingen känsla av börda, eftersom det ibland händer när du åker någon annanstans.

Ansvar är en förutsättning för vår verksamhet

Vårt mål är att möta våra kunders behov genom att kommunicera om våra tjänster på ett begripligt och tydligt sätt. Vi är genuina och ärliga i allt vi gör. Serviceprocessen måste vara smidig från början till slutet av kundresan, och vi strävar efter att kontinuerligt utveckla detta baserat på den feedback vi får

I vår verksamhet tar vi också hänsyn till myndigheternas instruktioner och lagar. Vi samarbetar med Fyse Oy.

 Vår personal är professionell. Med regelbunden vidareutbildning uppdaterar och underhåller de sina yrkeskunskaper. Vår personal utvärderar ständigt sitt eget arbete. Med hjälp av utvärderingen utvecklar vi regelbundet de tjänster vi producerar och våra verksamhetssätt, med målet att kontinuerligt utvecklas